Νάρθηκας Beta-Flex
Νάρθηκας Beta-Flex
Νάρθηκας Alfa-Flex
Νάρθηκας Alfa-Flex

Νάρθηκας Beta-Flex

-

Κωδικός: BETA-FLEX BRACE

Κατασκευαστής: Semeda

Σημείο εφαρμογής: Κάτω Άκρα

Σύντομη περιγραφή

Ο νάρθηκας Beta-Flex χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τη θεραπεία της ραιβοϊπποποδίας, σύμφωνα με την "Ponseti-μέθοδο". Μια πλήρης όρθωση αποτελείται από ένα νάρθηκα, και στο τέλος αυτού τοποθετούνται ειδικά παπούτσια.

Ο νάρθηκας απαγωγής ποδιού χρησιμοποιείται μόνο αφού έχει διορθωθεί πλήρως το πόδι που παρουσιάζει ραιβότητα μέσω προηγούμενου χειρισμού και αποκατάστασης με γύψο. Ακόμη και μετά την πλήρη διόρθωση, το πόδι που παρουσιάζει ραιβότητα εμφανίζει υποτροπιάζουσα τάση έως την ηλικία των 4 έως 5 ετών (Υποτροπή). Ο νάρθηκας απαγωγής ποδιού είναι σήμερα η μοναδική επιτυχώς εφαρμοζόμενη μέθοδος για την πρόληψη μιας υποτροπής. Με τη συνεπή τήρηση του προβλεπόμενου προγράμματος θεραπείας Ponseti αποτρέπεται η εκ νέου εμφάνιση ενός ποδιού με ραιβότητα στο 90% των παιδιών.

  • Ενδείξεις:
    Pes equinovarus (club foot)
    Tibial rotation deformity

410,00