Τα Προϊόντα μας

Ο ακρωτηριασμός

Ακρωτηριασμός είναι η τραυματική ή η ιατρογενής (χειρουργική) αποκοπή ενός μέλους ή τμήματος του μέλους του σώματος από το υπόλοιπο σώμα. Η πρώτη περίπτωση αποκαλείται Τραυματικός Ακρωτηριασμός και η δεύτερη λέγεται Θεραπευτικός Χειρουργικός Ακρωτηριασμός.

Μία χειρουργική επέμβαση ακρωτηριασμού μπορεί να είναι απαραίτητη εάν ένα τραυματισμένο ή ασθενές άκρο δεν αναμένεται να θεραπευτεί και απειλείται η ζωή του ασθενούς. Πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν κυκλοφορικά προβλήματα, λοιμώξεις, ατυχήματα, καρκίνος, ή μια συγγενής δυσπλασία των άκρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι συνήθως γνωστό εκ των προτέρων ότι ένας ακρωτηριασμός θα καταστεί απαραίτητος. Αντίθετα, μερικές φορές είναι απαραίτητο απροσδόκητος ακρωτηριασμός, για παράδειγμα λόγω σοβαρού τραυματισμού μετά από ένα ατύχημα.


Τι σημαίνει «επίπεδο ακρωτηριασμού»;

Το επίπεδο ακρωτηριασμό είναι όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη θέση στην οποία έχει ακρωτηριαστεί το μέρος του σώματος.


 

 

 

 

Μετακαρπικός ακρωτηριασμός

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα ακρωτηριασμού στην παλάμη. Αυτά κυμαίνονται από ένα ακρωτηριασμό ψηφίων ή δακτύλων έως έναν μετακαρπικό ακρωτηριασμό μέσω των οστών του χεριού.

 

 

 


Απεξάρθρωση καρπού

Για τους ακρωτηριασμούς (επίσης γνωστούς ως «Κάτω του αγκώνα»), ο ακρωτηριασμός λαμβάνει χώρο μέσω της κερκίδας  και των μετακάρπιων οστών.

Η πρόθεση αποτελείται από μια υποδοχή, η οποία περιέχει το τμήμα του μέλους το οποίο έχει παραμείνει μετά τον ακρωτηριασμό, και μια τερματική συσκευή, η οποία μπορεί να είναι ένα χέρι, ένα άγκιστρο ή ένα Greifer. Το σύστημα θα περιλαμβάνει επίσης προσαρμογείς και άλλα στοιχεία σύνδεσης. Στην πρόθεση μπορεί να τοποθετηθεί ένα κοσμητικό κάλυμμα έτσι ώστε να είναι δύσκολο να αναγνωριστεί αυτή οπτικά.


 

Ακρωτηριασμός στο οριζόντιο επίπεδο του πήχη

Για τους ακρωτηριασμούς (επίσης γνωστούς ως «κάτω του αγκώνα»), ο ακρωτηριασμός λαμβάνει χώρα μέσω της κερκίδας και της ωλένης του κάτω βραχίονα.

Η διατραχειακή πρόθεση αποτελείται από μια υποδοχή, η οποία περιέχει το τμήμα του μέλους το οποίο έχει παραμείνει μετά τον ακρωτηριασμό, τον προσθετικό καρπό και μια τερματική διάταξη, η οποία μπορεί να είναι ένα χέρι, ένα άγκιστρο ή ένας Greifer. Το σύστημα θα περιλαμβάνει επίσης προσαρμογείς και άλλα στοιχεία σύνδεσης. Στην πρόθεση μπορεί να τοποθετηθεί ένα κοσμητικό κάλυμμα έτσι ώστε να είναι δύσκολο να αναγνωριστεί αυτή οπτικά.

 


Απεξάρθρωση αγκώνα

Στη χειρουργική απεξάρθρωση του αγκώνα, ο αρθρωτός σύνδεσμος διαχωρίζεται και ο κάτω βραχίονας αφαιρείται. Ολόκληρος ο βραχίονας (το βραχιόνιο) διατηρείται.

Η πρόθεση αποτελείται από μια υποδοχή, η οποία περιέχει το τμήμα του μέλους το οποίο έχει παραμείνει μετά την απεξάρθρωση, έναν προσθετικό αγκώνα, έναν προσθετικό καρπό και μια τερματική συσκευή, η οποία μπορεί να είναι ένα χέρι, ένας γάντζος ή ένας Greifer . Το σύστημα θα περιλαμβάνει επίσης προσαρμογείς και άλλα στοιχεία σύνδεσης. Στην πρόθεση μπορεί να τοποθετηθεί ένα κοσμητικό κάλυμμα έτσι ώστε να είναι δύσκολο να αναγνωριστεί αυτή οπτικά.

 


Ακρωτηριασμός βραχιόνιου οστού

Σε έναν ακρωτηριασμό αντιβράχιου ωστού (επίσης γνωστός ως «άνω του αγκώνα»), ο ακρωτηριασμός γίνεται μέσω του οστού του αντιβράχιου, έτσι ώστε ο αγκώνας να μην υπάρχει πλέον.

Η πρόθεση αποτελείται από μια υποδοχή, η οποία περιέχει το τμήμα του μέλους το οποίο έχει παραμείνει μετά τον ακρωτηριασμό, έναν προσθετικό αγκώνα, έναν πρόσθιο σύνδεσμο καρπού και μια τερματική συσκευή, η οποία μπορεί να είναι ένα χέρι, ένα άγκιστρο ή Greifer. Το σύστημα θα περιλαμβάνει επίσης προσαρμογείς και άλλα στοιχεία σύνδεσης. Στην πρόθεση μπορεί να τοποθετηθεί ένα κοσμητικό κάλυμμα έτσι ώστε να είναι δύσκολο να αναγνωριστεί αυτή οπτικά.

 


Απεξάρθρωση ώμου

Με την απεξάρθρωση του ώμου, ο ακρωτηριασμός εκτελείται εκεί όπου το άνω μέρος του οστού του χεριού (βραχίωνας) συναντά το υπόλοιπο του ώμου (κλείδα και ωμοπλάτη).

Η πρόθεση αποτελείται από μια υποδοχή, η οποία περιέχει το τμήμα του μέλους το οποίο έχει παραμείνει μετά την απεξάρθρωση (στην περίπτωση αυτή την ωμοπλάτη και το κλείστρο και ένα τμήμα του ανώτερου μέρους του κορμού), έναν πρόσθετικό σύνδεσμο ώμου, έναν προσθετικό αγκώνα, έναν προσθετικό σύνδεσμο καρπού και μια τερματική συσκευή, ένα χέρι, ένα γάντζο ή ένα Greifer. Το σύστημα θα περιλαμβάνει επίσης προσαρμογείς και άλλα στοιχεία σύνδεσης. Στην πρόθεση μπορεί να τοποθετηθεί ένα κοσμητικό κάλυμμα έτσι ώστε να είναι δύσκολο να αναγνωριστεί αυτή οπτικά.

 


Ακρωτηριασμός εμπρόσθιου τετάρτημορίου( ή ενδοωμοπλατιαίος θωρακικός ακρωτηριαμός)

Με τον ακρωτηριασμό του εμπρόσθιου τεταρτημορίου, όλα τα οστά του άνω βραχίονα της ωμοπλάτης και της κλείδας, αφαιρούνται.

Η πρόθεση αποτελείται από μια υποδοχή, η οποία περιέχει το τμήμα του μέλους το οποίο έχει παραμείνει μετά τον ακρωτηριασμό (στην περίπτωση αυτή το άνω τμήμα του κορμού, συμπεριλαμβανομένων των πλευρών), μια προσθετική άρθρωση ώμου, έναν προσθετικό αγκώνα, έναν πρόσθετικό σύνδεσμο καρπού και μια τερματική συσκευή, ένα χέρι, ένα γάντζο ή ένα Greifer. Το σύστημα θα περιλαμβάνει επίσης προσαρμογείς και άλλα στοιχεία σύνδεσης. Στην πρόθεση μπορεί να τοποθετηθεί ένα κοσμητικό κάλυμμα έτσι ώστε να είναι δύσκολο να αναγνωριστεί αυτή οπτικά.
Κλεάνθους 4, Θεσσαλονίκη, 54642
t. 2310233723 f. 2310868071

Login Υπενθύμιση κωδικού 

active³ 5.0 · © 2000 - 2015 IPS Ltd · Όροι χρήσης