Τα Προϊόντα μας

Σύστημα Κινητικότητας της Otto Bock: Επίπεδο Κινητικότητας και ο Στόχος της Θεραπείας

Ο γερμανικός κολοσσός στην παραγωγή τεχνολογιών αιχμής στον τομέα των προθέσεων και των ορθώσεων, Otto Bock, έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Κινητικότητας, όπου ανάλογα με το επίπεδο κινητικότητας που θέλει και μπορεί να κατακτήσει ο ασθενής περιγράφονται και αναλύονται οι στόχοι της θεραπείας:

1) Βαδιστής Εσωτερικού Χώρου

Ο ασθενής έχει την ικανότητα ή την προοπτική να χρησιμοποιήσει την πρόθεση για την μετακίνησή του και για να κινείται στην ελάχιστη δυνατή ταχύτητα σε επίπεδες επιφάνειες. Ο χρόνος και η απόσταση που αυτός/αυτή μπορεί να περπατήσει ορίζονται στην πραγματικότητα από την κατάστασή του/της.

Στόχοι της θεραπείας:

Η αποκατάσταση της ικανότητας του ασθενή να σηκώνεται και η παροχή περιορισμένης κινητικότητας σε εσωτερικό χώρο.

2) Βαδιστής Εξωτερικού Χώρου με Περιορισμούς

Ο ασθενής έχει την ικανότητα ή την προοπτική να κινείται αργά με το προθετικό μέλος και να διαπραγματευτεί την βάδιση σε χαμηλά εμπόδια στο περιβάλλον, όπως  κράσπεδα, μεμονωμένα σκαλοπάτια ή ανώμαλο δάπεδο. Ο χρόνος και η απόσταση που μπορεί αυτός ή αυτή να περπατήσει εξαρτάται από την κατάστασή του/της.

Στόχοι της θεραπείας:

Αποκατάσταση της ικανότητας του ασθενή να σηκώνεται και να μετακινείται τόσο σε εσωτερικούς χώρους όσο και με περιορισμένη κινητικότητα σε εξωτερικούς χώρους.

3) Βαδιστής Εξωτερικού Χώρου χωρίς Περιορισμούς

Ο Ασθενής έχει την ικανότητα ή την προοπτική να κινείται με το προθετικό μέλος με μεταβαλλόμενο ρυθμό και μπορεί ταυτόχρονα να ξεπερνά περισσότερα περιβαλλοντικά εμπόδια. Αυτός/αυτή επίσης έχει την ικανότητα να κινείται σε ανοιχτές περιοχές και να αναλαμβάνει επαγγελματικές, θεραπευτικές και άλλες δραστηριότητες που δεν εκθέτουν την πρόθεση σε μηχανικές απαιτήσεις άνω του μετρίου. Αυτό επίσης περιλαμβάνει τους ασθενείς που έχουν μία αυξανόμενη ανάγκη για ασφάλεια εξαιτίας δευτερευουσών συνθηκών (πρόσθετες αναπηρίες, ειδικές συνθήκες ζωής) σε σύνδεση με μέτριες έως υψηλές δραστηριότητες κίνησης. Σε σύγκριση με υγιή άτομα, ο χρόνος και η απόσταση που αυτός/ αυτή μπορεί να περπατήσει περιορίζεται μόνο με μη επουσιώδης τρόπους.

Στόχοι της θεραπείας:

Αποκατάσταση της ικανότητας του ασθενή να περπατά και να κινείται χωρίς όρια σε εσωτερικό χώρο και με μη επουσιώδης περιορισμούς σε εξωτερικό χώρο.

4) Βαδιστής Εξωτερικού Χώρου χωρίς Περιορισμούς και με Ιδιαίτερα Υψηλές Απαιτήσεις

Ο ασθενής έχεις την ικανότητα να κινείται με το προθετικό μέλος με τρόπο παρόμοιο με τον Βαδιστή Εξωτερικού Χώρου χωρίς Περιορισμούς. Ο χρόνος και η απόσταση που αυτός/ αυτή μπορεί αν διανύσει είναι απεριόριστα. Επιπλέον, εξαιτίας στις υψηλές λειτουργικές απαιτήσεις, η πρόθεση μπορεί να υπόκειται μεγάλη ένταση κραδασμών, πίεσης και περιστροφής.

Στόχοι της θεραπείας:

Αποκατάσταση της ικανότητας του ασθενή να στέκεται, περπατά και κινείται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους χωρίς όρια.
Κλεάνθους 4, Θεσσαλονίκη, 54642
t. 2310233723 f. 2310868071

Login Υπενθύμιση κωδικού 

active³ 5.0 · © 2000 - 2015 IPS Ltd · Όροι χρήσης